HOME  l   NOTICE  l  KOREAN

 
 
 
 
 
     
 
 
二次眉毛移植或激光去毛再重新植眉 
手术后服用的药 
请给我些自信心吧 
头发,眉毛,鬓角的费用 
有使头发变粗的方法吗? 
我想问手术费